El marc reglamentari

Els textos de referència

L'article L. 125-5 del codi del Medi Ambient, codificant l'article 77 de la llei del 30 de juliol del 2003 relativa a la prevenció dels riscos tecnològics i naturals i a la reparació dels danys, disposa que els venedors o arrendadors àdhuc en una copropietat tenen obligació d'informar els compradors o llogaters de béns immobiliaris situats en:

  • El perímetre d'exposició als riscos delimitat per un mapa de prevenció dels riscos tecnològics aprovat;
  • Una zona exposada als riscos delimitada per un mapa de prevenció dels riscos naturals previsibles aprovat o del qual algunes disposicions rendides immediatament oposables en aplicació de l'article L.562-2 del codi delmedi ambient
  • El perímetre estudiat en el marc de l'elaboració d'un mapa de prevenció dels riscos naturals tecnològics o d'un mapa de prevenció dels riscos naturals previsibles prescrit
  • Una zona de sismicitat 3, nivell de risc moderat esmentat a l'article R523-4-I del decret n° 2010-1254 del 22 d'octubre del 2010 relatiu a la prevenció del risc sísmic i del decret n° 2010-1255 del  22 d'octubre del 2010 que delimita zones de sismicitat del territori francès.

Els articles R. 125-23 à R. 125-27 del codi del medi ambient que precisen els documents a proveir relatius a aquesta informació. La decisió del 13 d'octubre del 2005 que defineix el model de formulari per l'establiment de l'avaluació dels riscos naturals i tecnològics
A més, el décret n° 2012-475 del 12 d'abril del 2012 que modifica l’article R 125-24 del codi del medi ambient, afageix als documents a proveir, l’obligació de precsar les regles del PPR que aplicat en la zona concernida
D'altra banda, l'article L. 125-2 del codi de les assegurances, obliga els propietaris de béns immobiliaris construïts, d'informar els compradors i llogaters d'aquests béns, dels sinistres que han implicat  el pagament d'una indemnització en qualitat de la garantia contra els efectes de les catàstrofes naturals.