Policia municipal

Una policia de proximitat

 L’atenció telefònica a la ciutadania s'efectua cada dia al 04.68.88.66.66.

Un equip i mitjans modernitzats per a més proximitat i prevenció

D'ençà d'uns quants anys, l'ajuntament ha iniciat una veritable reorganització de la policia municipal per tal d'optimitzar la seva eficàcia.

La missió essencial de la policia municipal és una missió de prevenció. Per a dur a terme aquesta tasca, s'ha reflexionat en particular per a reforçar la proximitat.

La policia municipal ha entrat realment en una nova era. La municipalitat té per cor d'anar encara més lluny per mor de proposar al conjunt dels seus administrats un servei encara més performant, més a prop de la ciutadania i de les seves preocupacions, una policia ciutadana al servei dels ciutadans. 

En efecte, s'ha fet imprescindible dividir en sectors l'acció de la policia municipal per tal de tranquil·litzar els habitants, en instaurar una presència dissuasiva i atenta en cada barri.

La seguretat dels habitants i de l'espai públic sobre el conjunt de la Vila amb la presència regular i contínua de patrulles de la Policia Municipal policies assignades a zones específiques dels barris sota criteris d'estabilitat i permanència és una de les grans prioritats de l'ajuntament.

La missió de la policia municipal és una missió delicada: no tan sols ha de vetllar per la prevenció de qualsevol acte de delinqüència, sinó també ha de ser atenta a l'aplicació del Codi de Circulació, a la circulació dels vehicles, a l'aparcament, a la preservació, a la seguretat de l'espai públic i contribuir al manteniment de la tranquil·litat pública.

Tantes missions que requereixen una eficàcia i una disponibilitat totals.
El perfil del policia municipal ha evolucionat al llarg del temps per arribar a convertir-se en un professional amb nombroses responsabilitats.