Les missions de la Policia municipal

Servir i protegir

La policia municipal sota les ordres les Senyor Batlle té com a missió d'assegurar la prevenció, el bon ordre, la seguretat, i la salubritat pública.

Com a Agent de Policia Judiciari Adjunt, el guàrdia de policia Municipal depèn també de l'autoritat del Procurador de la República en la seva activitat judicial.

La Policia Municipal vetlla al respecte dels bans municipals i multa si no són respectats:

  • Consum d'alcohol a la via pública
  • Divagació dels animals
  • Dejeccions canines
  • Bans temporals d'interdicció d'aparcar

...

També intervé per vetllar al respecte del codi de circulació.
Vigila els espais públics i assisteix les persones amb dificultats.
Lluita contra les deixalles abandonades i més generalment contra els danys al medi ambient.
Controla la regularitat de la situació dels animals a la via pública, especialment aquella dels gossos perillosos de 1a i 2a categoria.
Amb la seva presència, participa a la seguretat dels barris, en coordinació amb la Policia Nacional.
El Guàrdia de Policia Municipal és armat i format al combat al Tonfa o a mans nues. Ha de poder assegurar a qualsevol moment la seguretat dels usuaris i la seva.

.

Patrouille de nuit

L'Atenció al Públic

L'Atenció al Públic es fa a prop del vostre domicili en els Ajuntaments de Barri on podreu trobar el responsable de la Policia Municipal del sector. També podeu inscruire-vos per la visita del Centre de Videoprotecció de la Vila de Perpinyà.

També podeu anar a l'atenció del públic de dia que està ubicada al Post de Comandament, 93 aviguda del Doctor Torreilles - 66000 Perpinyà del dilluns al divendres, de les 8 h 30 a les 12 h i de les 14 h a les 17 h, particularment per les gestions relatives als gossos.
Per l'aixecament de la immobilització de vehicle, l’atenció al públic es fa de les 10 h a les 17 h  del dilluns al divendres.

Pels vehicles enduts al dipòsit de vehicles, podeu anar directament al dipòsit de vehicles ubicat carrer Pierre Fauvelle 66000 Perpinyà, on agents de la Policia Municipal redactaran els documents necessaris per a la restitució del vostre vehicle. Totes les gestions es fan allà mateix del dilluns al divendres de les 8h30 a les 12h30 i de les 14h00 a les 19h15 i el dissabte de les 8h30 a les 12h30  (atenció al públic dipòsit de vehicles: 04.68.89.88.32). Fora d'aquests horaris, les persones residint a fora del municipi de Perpinyà podran trucar la Policia Municipal (93, avinguda del Doctor Torreilles) al 04.68.88.66.66 per efectuar les gestions de restitució.

En efecte també existeixen d'altres llocs d'atenció al públic en els diferents barris del municipi per a assenyalar fets o demanar una intervenció dels agents de la Policia de Proximitat del vostre sector :

Les agent de la Police de Proximité