Organització

124 agents de la Policia Municipal, repartits en Unitats Territorialitzades i Unitats d'Intervenció asseguren una presència tranquil·litzadora de proximitat en tots els barris de la Ciutat. Actuen de forma complementària i en col·laboració amb la Policia Nacional en el marc d'un conveni de coordinació.

D'altra banda, una xarxa de 173 càmeres de vídeoprotecció assegura la vigilància de la Vila 24 h/24 h, 7 dies sobre 7, en relació amb els serveis operacionals de la Policia Nacional.

La Policia Municipal intervé 24h/24h tot al llarg de l'any i l'atenció telefònica s'efectua al 04.68.88.66.66.