Prevenció dels Riscos Majors

Les informacions presentades en el Document d'Informació Municipal sobre els Riscos Majors (DICRIM), us permeten anticipar per a saber reaccionar en cas de necessitat. S'han identificat riscos majors sobre el nostre territori municipal, i les consignes de seguretat enunciades en aquesta rúbrica us proporcionen els bons reflexos per adoptar davant d'una crisi.

Actualité "Prévention des Risques Majeurs"