Consignes de seguretat en cas d'inundació

DICRIM Consignes inondation

Abans la situació d’urgència:

1 . busco solucions de protecció individual (atalls) i protegeixo els meus béns (estibament de les tines i de les reserves de llenya per exemple) ;
2 . preveig una capsa de peces de seguretat que conté una llanterna de butxaca i una ràdio,  piles de recanvi, els meus medicaments indispensables, una o dues flassades, alguns vestits, algunes ampolles d'aigua;
3 . endreço els meus productes químics a dalt d'un armari tancat a clau i fixat a la paret.

Durant l'alerta, abans la pujada de les aigües:

1 . tanco portes i finestres;
2 . tallo el gaz i l’electricitat;
3 . Em preparo per una evacuació (documents, capsa de peces de seguretat).

Durant la inundació:

1 . quedo a casa i pujo als pisos;
2 . no travesso una zona inundada, ni a peu, ni amb cotxe (fundària  de l'aigua difícil a avaluar, risc d’aspiració per una claveguera…) ;
3 . no m’arrisco sobre un pont si l’aigua és a prop de la calçada;
4 . escolto France Bleu Roussillon (101.6 ou 102.8 FM) ;
5 . evacuo que si hi ha ordre dels socors públics ;
6 . no consumeixo l’aigua de l'aixeta o del meu pou salvat opinió contrària de les autoritats;
7 . no vaig a buscar els meus fills a la llar d'infants o a l'escola. Els socors públics s'en encarregaran;
8 . no telefono, per a no sobrecarregar les línies telefòniques.

Després la inundació:

1 . prenc fotografies dels danys abans de netejar, per a falicitar els meus tràmits a prop de la meva assegurança;
2 . airejo i desinfecto les habitacions;
3 .restableixo l’electricitat únicament si la instal·lació és seca;
4 . escalfo el més aviat possible.