Consignes de seguretat en cas de moviment de terreny

Abans

  • informar-se dels riscos als quals hom pot exposar-se i de les consignes de salvaguarda.

Durant

  • fugir lateralment,
  • dirigir-se al més aviat possible cap a les altures més pròximes
  • no tornar enrere,
  • no entrar en un edifici que resulta ser danyat

Després

  • valorar els danys i els perills
  • informar les autoritats,
  • posar-se a disposició dels socors.