Consignes de seguretat en cas de trencament de pantans

Abans

Conèixer els riscos, els punts alts sobre els quals refugiar-se, els mitjans i els itineraris d'evacuació.

Característiques del senyal sonor d'alerta

 • durada d'una impulsió sonora: 2 segons
 • durada de l'interval de silenci entre 2 impulsions: 3 segons
 • durada mínima del senyal: 2 minuts
 • fi d'alerta: so continu

Des del moment en què les autoritats donen l'alerta

 • dirigir-se immediatament als punts alts més propers esmentats en els plànols dels dispositius de socors o, en l'absència d'aquests, als pisos superiors d'un edifici elevat i sòlid,
 • no utilitzar l'ascensor
 • no tornar enrere,
 • no anar a cercar els seus fills a l'escola,
 • esperar les consignes de les autoritats o el senyal de fi d'alerta per a deixar el seu refugi.

Després

 • airejar i desinfectar les peces, que serien inundades,
 • restablir l'electricitat només sobre instal·lacions seques.