Consignes de seguretat en cas de transports de mercaderies perilloses

Conèixer el codi de perill indetificable al darrere del vehicle

 • 2 - gasos inflamables
 • 3 - líquids inflamables
 • 4 - matèries sòlides inflamables
 • 5 - comburents peròxids
 • 6 - matèries tòxiques
 • 7 - matèries radioactives
 • 8 - matèries corrosives
 • 9 - perills diversos

El doblament de xifra indica una intensificació del perill
33 -molt inflamable.

Donar l'alerta
(bombers 18 , policia o gendarmeria 17)

 • en precisar el lloc, la natura del mitjà de transport, el nombre aproximatiu de les víctimes, el número del producte i el codi del perill, la natura del sinistre,
 • si hi ha víctimes, no cal desplaçar-les, excepte en cas d'incendi, allunyar-se
 • no tornar enrere,
 • si un núvol tòxic s'apropa de vosaltres: fugir segons un eix perpendicular al vent ; posar-se a recer en un edifici(confinament) o marxar ràpidament de la zona (allunyament) rentar-se en cas d'irritació i si és possible canviar-se.