Seguretat immobles privats

Sou propietari privat, copropietari, titular de drets reals sobre un immoble situat als barris de Sant Jaume, La Real o Sant Mateu.
Desitgeu tenir una opinió sobre l'estat d'estabilitat del vostre immoble…

La vila pot ajudar-vos a realitzar un peritatge del vostre bé mitjançant un pèrit independent en participar al seu finançament.

Aquest pèrit visitarà les parts accessibles del vostre immoble, descriurà les alteracions estructurals aparents (sense sondeig, ni diagnòstic parasitari), formularà una opinió sobre la seva estabilitat aparent i us proposarà mesures generals per a posar-lo en condicions de seguretat.

Per a un estudi de la vostre petició podeu contactar la Divisió Seguretat Civil Prevenció dels Riscos Majors – Pol E.M.R al 04 68 66 34 49.

Sécurité immeuble privés Sécurité immeuble privés