Serveis d'emergència

Els serveis d'emergència disponibles 24h/24

 • SAMU trucar el 15
 • BOMBERS trucar el 18
 • COMISSARIA CENTRAL trucar el 17
 • S.O.S Metge trucar el 0820.20.41.42
   
 • S.O.S. Cinesiterapeuta 06.57.47.15.33
 • Lliurament de medecines, de les 22h a les 7h, presentar-se obligatòriament a la Comissaria amb la recepta i documents d'identitat
 • Hospital Joffre avinguda del Llenguadoc 04.68.61.66.33
 • Centre Hospitalari Especialitzat de Tuïr 04.68.84.66.00

Els serveis de reparacions i manteniment

 • E.D.F (electricitat) Reparacions-manteniment 08.10.33.30.26
 • G.D.F (gas) Reparacions-manteniment 04.68.56.50.00
 • Cia General de les Aigües Servei d'atenció al client i emergència 0811.900.500

Els números útils

 • Informacions serveis droga, alcohol, tabac trucar el 113 (24h/24 anònim i gratuït)
 • L'élephant vert obra per a la defensa dels drets de l'infant maltractat 0.800.05.11.11 - seu 9 carrer Louis Caulas Perpinyà
 • Associació infància amb majúscula en socors de la infància maltractada 04.68.63.14.99
 • Número verd "allo enfance maltraitée" (digui infància maltractada) 119
 • SOS amistat Perpinyà Rosselló 04.68.66.82.82 (24h/24h)
 • Sida infoserveis número verd 0 800 840 8000
 • Droga infoserveis número verd 0 800 23 13 13
 • Servei d'atenció a les persones sense sostre allotjaments número verd per a persones sense sostre 115

Urgència animals

 • SOS animals avinguda del Llenguadoc 04.68.52.70.86
 • SPA carretera de Prada 04.68.54.45.34
 • Refugi de Torrelles 04.68.28.20.36