Pàrquing Clemenceau

Avinguda del General Leclerc

Nombre de places: 465

Pàrquing de gestió privada obert al públic. La Vila de Perpinyà no té cap dret de supervisió sobre la gestió d'aquest parc d'aparcament.

Obertura: 6h00
Accessible 24h/24 pels abonats

Tancament: 23h00
Sortida 24h/24

Tarifa horària
(Juliol del 2015)

15 mn: 0.60€ - 30 mn: 1.20 € - 45 mn: 1.80 €
1h: 2.40 € - 1h15mn:  3 € - 1h30mn: 3.60€ - 1h45mn: 4.20 €
2h: 4.80 € - 2h15mn: 5.40 € - 2h30mn:  6 € - 2h45mn: 6.50 €
3h: 7 € - 3h15mn: 7.50 € - 3h30mn: 8 € - 3h45mn: 8.50 €
4h: 9 € - 4h15mn: 9.50 € - 4h30mn: 10 € - 4h45mn: 10.50 €
5 hores 11 €
6 hores 13 €
7 hores 15 €
8 hores 17 €
9 hores 19 €
10 hores 20 €
11 hores 20 €
12 hores 20 €
13 hores 20 €
20 hores 20 €

Accessibilitat
Per l'A9 sortir a Perpinyà Nord
Seguir la RN9 en direcció de Perpinyà centre
En acostar-se a la Vila, després d'haver travessat el riu Tet, girar a la dreta - direcció Canet de Rosselló
Continuar sobre l'avinguda de la França Lliure
Al giratori, girar a la dreta, direcció centre ciutat
Seguir l'avinguda del General Leclerc sobre 200m
Entrada del pàrquing a mà dreta

Venint de Canet de Rosselló sobre la RD617, seguir centre ciutat
Continuar sobre l'avinguda de la França Lliure, al llarg del riu Tet, sobre 1500m
Al tercer giratori girar a l'esquerra, direcció centre ciutat
Seguir l'avinguda del General Leclerc sobre 200m
Entrada del pàrquing a mà dreta

· Entrada dels vehicles: Avinguda del General Leclerc
· Sortida dels vehicles: Avinguda del General Leclerc
· Entrada/sortida dels vianants: Espai Mediterrani

Abonaments (l'abonament se sol acordar només en el límit de les quotes disponibles)
Possibilitat d'abonaments
· Mensuals: 82€
· Trimestrals: 234€
· Semestrals: 451€
· Anual: 820€

Informacions pràctiques
· Possibilitat de venir a cercar el vostre vehicle 24/24H, 7/7
· 10 places per als minusvàlids
· Existència d'un ascensor adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda entre el nivell -1 i la planta baixa
· Alçària màxima autoritzada: 1,85 m
· Accés autoritzat als vehicles que van amb GPL dotats d'una vàlvula de seguretat
· Vigilància gratuïta per les bicis