Pàrquing República

Plaça de la República
Nombre de places: 320 sobre tres nivells

Tel: 04 68 50 19 52
Fax: 04 68 35 51 23

Tarifa horària
(Juliol 2015)

15 mn: 0.60€ - 30 mn: 1.20 € - 45 mn: 1.70 €
1h: 2.20 € - 1h15mn:  2.70 € - 1h30mn: 3.20€ - 1h45mn: 3.70 €
2h: 4.20 € - 2h15mn: 4.70 € - 2h30mn:  5.20 € - 2h45mn
: 5.70 €
3h: 6.20 € - 3h15mn: 6.70 € - 3h30mn: 7.20 € - 3h45mn: 7.70 €
4h: 8.20€ - 4h15mn: 8.70 € - 4h30mn: 9.20 € - 4h45mn: 9.70 €
5 hores 10.20 €
6 hores 11.80 €
7 hores 13.40 €
8 hores 15 €
9 hores 16.60 €
10 hores 18.20 €
11 hores 19.80 €
12 hores 21.40 €
13 hores 23.00 €
24 hores 28.50 €
Tiquet perdut per dia 30,00€

 

Una zona d'aparcament gratuïta reservada per a les bicis està a disposició vostra.

Accessibilitat

Des del sud venint de la RN114 o de la RN9, seguir centre ciutat
Continuar sobre la ronda Poincaré sobre 400m
Continuar sobre la ronda Félix Mercader sobre 500m
Girar a la dreta: carrer Mariscal Foch sobre 600m
Sobre la plaça del Pont d'en Vestit girar a la dreta, carrer dels Agustins
A la plaça dels Peluts seguir el carrer de la Fusteria sobre 50m
Girar a l'esquerra carrer Louis Caulas
Entrada del pàrquing sobre la plaça de la República.

Per l'A9 sortir a Perpinyà Nord.
Seguir la RN9 en direcció de Perpinyà Centre.
En arribar a Perpinyà continuar sobre el Passeig Llàtzer Escarguel tot posicionant-se sobre la fila esquerra.
Girar a l'esquerra direcció centre ciutat.
Continuar pel carrer de la República sobre 150m.
Continuar pel carrer del 4 de setembre / Plaça Gabriel Peri.
Continuar pel carrer del Portal de N'Assaut. Girar a l'esquerra plaça del Pont d'en Vestit.
Continuar pel carrer dels Agustins sobre 200m /Plaça dels Peluts / Carrer de la Fusteria sobre 50m.
Girar a l'esquerra carrer Caulas. Entrada del pàrquing plaça de la República.

· Entrada dels vehicles: Carrer Louis Caulas
· Sortida dels vehicles: Carrer Louis Caulas
· Entrada/sortida dels vianants: Plaça de la República

Informacions pràctiques
· Serveis
· Presència de 8 places GIC - GIG
· Existència de dos ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda
· Accés autoritzat als vehicles que van amb GPL dotats d'una vàlvula de seguretat