Pàrquing Wilson

Ronda Wilson
Nombre de places: 495
Tel: 04 68 35 42 28
Fax: 04 68 34 38 60

Horari d'obertura

Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous.
De les 7 h 00 a les 23 h 00.
Divendres i Dissabte
De les 7 h 00 fins a mitja nit.

Tarifa horària:
(Juliol 2015)

15 mn: 0.60€ - 30 mn: 1.20 € - 45 mn: 1.70 €
1h: 2.20 € - 1h15mn:  2.70 € - 1h30mn: 3.20€ - 1h45mn: 3.70 €
2h: 4.20 € - 2h15mn: 4.70 € - 2h30mn:  5.20 € - 2h45mn: 5.70 €
3h: 6.20 € - 3h15mn: 6.70 € - 3h30mn: 7.20 € - 3h45mn: 7.70 €
4h: 8.20€ - 4h15mn: 8.70 € - 4h30mn: 9.20 € - 4h45mn: 9.70 €
5 hores 10.20 €
6 hores 11.80 €
7 hores 13.40 €
8 hores 15 €
9 hores 16.60 €
10 hores 18.20 €
11 hores 19.80 €
12 hores 21.40 €
13 hores 23.00 €
24 hores 28 €
Tiquet perdut per dia 22,00€

Accessibilitat

Des de Canet de Rosselló, arribeu de la RD617 - Seguir la direcció centre ciutat
Arribada al giratori de les Roselles, girar a mà esquerra pel carrer de les Roselles sobre 300m
Continuar sobre l'avinguda de les Pervinques sobre 150m
Girar a mà dreta pel carrer de la mainada sobre 150m
Continuar sobre el caminal Celestí Manalt sobre 80m
Girar a mà dreta: ronda J. Bourrat sobre 450m
Ronda Wilson: entrada del pàrquing a mà dreta vostra

Per l'A9 sortir a Perpinyà Nord.
Seguir la RN9 en direcció de Perpinyà Centre.
En arribar a Perpinyà, continuar sobre el Passeig Llàtzer Escarguel tot posicionant-se sobre la fila esquerra.
Girar a mà esquerra en direcció del centre ciutat, continuar pel carrer de la República sobre 40m.
Girar a mà esquerra pel carrer Courty sobre 100m.
Continuar sobre la Ronda Wilson. Entrada del pàrquing a mà dreta vostra.

· Entrada dels vehicles: Ronda Wilson
· Sortida dels vehicles: Ronda Wilson
· Entrada/sortida dels vianants: Ronda Wilson

Abonaments (l'abonament sol acordar-se només en el límit de les quotes disponibles)

Informacions pràctiques

Després del tancamant del pàrquing, teniu la possibilitat de venir a cercar el vostre vehicle abans la reobertura del pàrquing

Existència d'un ascensor per a les persones amb mobilitat reduïda

Alçària màxima autoritzada: 1,85 m

Accés autoritzat als vehicles que van amb GPL dotats d'una vàlvula de seguretat

Vigilància gratuïta per les bicis