Transport i Trànsit

Els autobusos de la CTPM (Companyia de Transports Perpinyà Mediterrània) enllacen les ciutats de la comunitat de municipis.
Perpinyà està comunicada per l'autopista A9 "La Catalana", l'Aeroport Perpinyà-Ribesaltes i el tren.