PERPINYÀ ACONSEGUEIX LA SEVA 3a ESTRELLA DEL LABEL "VILLE ECO-PROPRE"

PERPINYÀ ACONSEGUEIX LA SEVA 3a ESTRELLA
DEL LABEL "VILLE ECO-PROPRE"
El jurat del label Ville Eco-propre acaba d'atorgar la 3a estrella del label a la Vila
de Perpinyà.
Aquest label, atorgat per l'associació de les ciutats per a la netedat urbana, recompensa
les col·lectivitats que impulsen plans d'accions a mitjà termini per a millorar de manera sostenible la netedat dels seus espais públics.
Al llarg de les seves diferents estrelles (5 al cap i a la fi), verifica els mitjans utilitzats -
equipaments, comunicació, mediació, sensibilització - per tal de disminuir la brutícia
obtinguda, en benefici d'una millora sostenible dels comportaments dels usuaris en
l’espai públic.
A Perpinyà, aquesta tercera estrella avalua la lògica de desenvolupament sostenible
vinculat en especial a la neteja.

Date de publication :
divendres 29 maig 2020 à 10h03