“UN EQUIP DISPONIBLE US ATÉN” ELS ELEGITS DE LA VILA REBEN ELS PERPINYANESOS

Els elegits de la Vila de Perpinyà reben els Perpinyanesos el dimarts, el dijous i el dissabte, de les 09 h 00 a les 12 h 00.
Per tal de respectar les mesures sanitàries vigents, l'ús de la mascareta és obligatori; a més per evitar qualsevol reunió, cada Perpinyanès haurà de sol·licitar una cita prèvia al 04 68 66 30 66 per tal de limitar l'espera i això, tant com el context sanitari ho imposarà.