CRIDA A PROJECTE RESIDÈNCIES D’ARTISTES

(Page archivée le 1 set. 2020)

TEATRE – DANSA – MÚSICA

La Vila de Perpinyà té com a objectiu recolzar i desenvolupar l'acompanyament i el seguiment per a qualsevol forma artística emergent, de les companyies i dels artistes locals.
Per això, la Vila de Perpinyà llança una crida a projecte en el marc de les residències de teatre, de dansa i de música al Teatre Jordi Pere Cerdà, per la temporada 2020-2021.

Llegir més

MODALITATS DE DIPÒSIT DEL DOSSIER DE CANDIDATURA
 Per correu postal adreçat a:
Ajuntament de Perpinyà - Direcció de la cultura – BP 20931 / 66931 Perpinyà Cedex.
O
Crida a projecte – Residències d’artistes – Teatre - Dansa - Música – Temporada 2020/2021
 Entrega en mà a la Direcció de la cultura – 16 carrer Emile Zola – 66000 Perpinyà –  els dies i horaris següents: de dilluns a divendres de 9h a 12h i de 14h a 16h30.
També s'han d'enviar per correu electrònic: gutermann.eva@mairie-perpignan.com
El termini per a la recepció dels projectes va fins al dilluns 31 d'agost de 2020 a les 16h30.