Del Castellet al centre del món, del museu Rigau al Cor de la ciutat

Aquest projecte col·laboratiu, realitzat amb la contribució del Sr. Stéphane MICHEL, Galeria Plaça Nova a Perpinyà, té com a objectiu tornar a centrar el turisme entorn de la cultura artística i valorar una oferta qualificada. Repertoria a través de  4 recorreguts els museus, centres d’art i sales d’exposició, monuments i patrimoni, galeries d’art i tallers d’artistes, botigues de creadors o d’artesans al centre de Perpinyà.

Disponible gratuïtament baixar aquí o a l’oficina de turisme i als llocs repertoriats, aquest document turístic s’inscriu en la dinàmica de l’obertura del museu Rigau. Perpinyà es posiciona com una destinació de turisme urbà, patrimonial i cultural. Així doncs es tracta de posar en valor la imatge cultural de la ciutat; de mostrar els talents artístics i els creadors locals.
Aquest tríptic té com objectius:

- Permetre tant als visitants com als habitants visualitzar fàcilment una oferta temàtica qualificada i diversificada entorn de l'art, repertoriada a la ciutat de Perpinyà.

- Satisfer o despertar l'interès cultural per l’art dels visitants durant el període d'estiu i de tardor (juny / novembre).

- Oferir al visitant un suport pràctic que li permeti descobrir de manera autònoma i gratuïta, llocs específicament dedicats al món artístic, contemporani o clàssic, posant endavant creadors,  artistes,  pintors i fotògrafs, desconeguts, famosos o emergents; del paisatge artístic local, nacional  internacional.

- Valorar el cor de la ciutat, els seus comerços i atreure una clientela desitjosa tant de contemplació com de fer compres amb l'objectiu de dinamitzar barris.

Date de publication :
dilluns 01 juny 2020 à 00h00

Telechargements