Covid 19 LA VILA DE PERPINYÀ US FA DESCOBRIR EL SEU PATRIMONI - dia 15

El penell de la Llotja de Mar

Aquest penell de ferro forjat adorna, sens dubte des del segle XVII, la cantonada nord-est de la Llotja de Mar. Simbolitza la funció del lloc, a la vegada borsa i tribunal del comerç marítim.
En efecte, encara que Perpinyà no sigui un port, el comerç marítim hi va tenir un paper molt important a partir de segle XIII; es va desenvolupar molt, en particular quan la ciutat era capital del reialme de Mallorca, entre el 1276 i el 1344. En aquells temps, els draps rossellonesos eren molt preuats i exportats a València, a les Illes Balears i fins a Sicília i fins i tot a Constantinople. Hom sap que una nau de metall anàloga dominava la font del jardí de la Llotja de Mar de Barcelona.
Vaixell d'alt bord, la nau presenta quatre pals, entre els quals el pal de trinquet artístic cimeja a la part de davant, així com el niu de garsa de la guaita, sobre el gran pal. El timó és decorat amb un drac.
L’original d'aquest penell va ser dipositat el 1992, substituït sobre el monument per un facsímil realitzat pel mestre ferrer perpinyanès Giralt.