LA VILA DE PERPINYÀ US FA DESCOBRIR EL SEU PATRIMONI Dia 10

El portal de l'església Sant Joan el Vell

A la banda sud de l'església Sant Joan el Vell, el portal principal, de marbre de Ceret, blanc vinçat de gris, adopta una composició molt original. Sota un arc de mig punt envoltat d’una arquivolta motllurada, el timpà on s'ha retallat dos arcs separats per una petxina esculpida d'un Crist en majestat. A banda i banda, pilars, desproveïts de columnes, també hi ha personatges esculpits: els sants Joan Baptista i Pere, a la dreta, Pau i Jaume, a l'esquerra. Una cornisa esculpida amb caps i criatures monstruoses domina el conjunt.
Aquestes obres romanes són atribuïdes a l'escultor Raymond de Bianya, que ha firmat tres estàtues de la regió. Daten dels volts de 1215-1220.

Date de publication :
dilluns 04 maig 2020 à 14h30