La carta de Louis Aliot, Batlle de Perpinyà, A l’atenció d’Emmanuel Macron, President de la República.

La carta de Louis Aliot,

La carta de Louis Aliot, Batlle de Perpinyà,

A l’atenció d’Emmanuel Macron, President de la República.