Obertura de l'espai aquàtic del Molí de Vent

Obertura de l'espai aquàtic del Molí de Vent
L’espai aquàtic del Molí de Vent reobrirà el dilluns 15 de juny de 2020 amb accés limitat als abonats.
L’organització de l'establiment s'ha modificat arran de les recomanacions de l'Agència Regional de Salut i del Ministeri dels esports per tal d'assegurar la seguretat sanitària dels usuaris i del personal.
Així, a partir del 15 de Juny de 2020 es proposaran 6 franges horàries:
 Del dilluns al divendres:
8h00- 10h00 / 10h00 – 12h00 / 2h00 – 14h00 / 14h00 – 16h00 / 16h00 – 18h00 / 18h00 – 20h00
 El dissabte: 10h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 / 16h00 – 18h00
 Tancat el Diumenge.
De moment, només la piscina esportiva serà oberta. La piscina lúdica, la piscina de poca fondària, el tobogan, el jacuzzi, la sauna i el hammam romandran tancats d'acord amb les prescripcions sanitàries.

De moment, l’accés a l’espai aquàtic és reservat als titulars d'un abonament o d’una targeta d'accés ja adquirida (targeta anual, targeta 10 h 00, targeta 10 sessions, etc…).

L’accés es farà únicament amb reserva telefònica prèvia. La centraleta de l'espai aquàtic del Molí de Vent (04.68.68.46.68) funcionarà a partir del divendres 12 de Juny de 14 h 00 a 18 h 00 per als abonats que vulguin reservar per accedir a la piscina a partir del Dilluns 15 de Juny de 2020.

Pels dies següents, la centraleta serà oberta de 8 h 30 a 19 h 30
de lundi a divendres i de 10 h 00 a 17 h 45 el dissabte.
 Les consignes sanitàries
- 32 persones com a màxim per franja horària.
- Ús de la mascareta obligatori dins l’establiment (excepte per nedar). Les mascaretes s'hauran de dur de casa.
- ATENCIÓ: no hi haurà armariets. Els nedadors han de guardar les seves coses amb ells. Preveure una petita bossa personal i evitar els objectes de valor. Es donarà una bossa de plàstic per tal de guardar la bossa personal per portar-la a la piscina. Els objectes personals hauran de vigilar-los els propietaris. Les bosses seran dipositades a l'extremitat del carril a la banda de poca fondària. Entrada dins l'aigua i sortida de l'aigua a la banda de la piscina de poca fondària. Els MNS imposaran els carrils en funció de les arribades del primer grup i del segon grup.
- Objectes personals (ulleres, peu d'ànec, màscara, tub, planxes únicament) autoritzats, després de desinfecció in situ. S'utilitzarà un cubell per a la desinfecció i un altre per l'esbandida abans d'entrar a l'aigua. No es deixarà cap mena de material.
- Dutxa amb sabó obligatòria (zona controlada) abans d'entrar a l'aigua.
- Gorro de bany obligatori.
- 1 hora presencial com a màxim dins la piscina.
 Accés a l’establiment
L'estricte respecte dels horaris és imperatiu pel bon funcionament de les entrades i sortides de cada franja horària. No s'admetran els retards.
A la seva arribada, els usuaris es repartiran per grups i el personal els orientarà per l'accés als vestidors així com a la piscina.
Els gestos barrera han de ser escrupolosament respectats pels usuaris.
Les classes de natació infants / adults, les classes d’aquasenior / aquagym i aquajump, es reprendran el setembre.
Tindreu informacions precises a la fi del mes de juny sobre les modalitats de reinscripció.
En aquest dia, s'ha decidit deduir per a les reinscripcions, l’equivalent del període d'aturada de les classes (3 mesos) sigui 1/3 del preu de la inscripció 2020/2021.
Per les targetes d'entrades anuals, les targetes 10 hores, les targetes 10 entrades, es perllongaran de la durada de tancament dels establiments.
De moment, l’espai aquàtic Arlette Franco quant a ell romandrà tancat.
Tindreu informacions a la fi del mes de juny per a les reinscripcions a les activitats 2020/2021 a l’espai Arlette Franco.

Date de publication :
divendres 12 juny 2020 à 10h17