Arxiu municipal Camille Fourquet

Al segle XIX, l'Arxiu de la vila de Perpinyà era ubicat a la Casa de la Vila, plaça de la Llotja. El 1935, fou instal·lat a la primera planta del Castellet, abans d'ocupar, a partir del 1981, primer una part, i després la totalitat de l'Antiga Universitat (1760). Per tant, des del seu origen s'han conservat els arxius, en monuments prestigiosos, tant per la seva arquitectura com per la seva història.
Reuneixen el conjunt dels documents produïts pels serveis de l'administració municipal, des del segle XII. A més també hi consta un fons iconogràfic (12 000 plànols i fotografies) molt ric, així com diversos donatius o dipòsits de particulars o d'associacions. 

Sobre aquesta web, l'Arxiu municipal de Perpinyà ha posat en línia les signatures topogràfiques dels articles del seu fons, avui digitalitzades.

Abans d'efectuar qualsevol sol·licitud, gràcies per llegir el reglament de la sala de lectura del servei.

Alguns inventaris sumaris manuscrits de les sèries modernes, en curs de revisió, les sèries Fi i Bib, per ara no apareixen. Per tant, per qualsevol demanda que els concerneix, podeu enviar un correu electrònic a : archives@mairie-perpignan.com, i es tractarà la vostra recerca.

Per raons de comoditat d'accés, totes les signatures topogràfiques informatitzades estan publicades sobre aquesta web. Alguns articles que pertanyen al fons públic del servei no es poden comunicar en virtut de les modalitats de la llei del 15 de juliol del 2008, represes en l’article 5 del reglament de la sala de lectura. Altres articles, que pertanyen a fons privats dipositats, es poden comunicar únicament després de l'acord escrit del dipositant. Les modalitats de derogació per aquests fons també estan comunicades en aquest reglament.

Alguns documents, identificats en aquesta web, que pertanyen al fons de l'arxiu municipal, no hi estan en dipòsit. Es tracta dels arxius antics (anteriors al 1789) que es troben a l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals des del 1960 i de la premsa antiga dels quals els diaris han deixat de ser publicats (sota-sèrie 3C), els quals s'han dipositat l'any passat a la Mediateca de la Vila de Perpinyà i que ja es poden consultar en part sobre la seva web. Per tant, si voleu consultar un document en dipòsit en aquests dos serveis, us recomanem d'efectuar-ne la sol·licitud directament a: archives66@cg66.fr i/o mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com.

Podeu reservar documents en línia i comprar llibres editats i elaborats pel servei.

Dades:
Carrer del Museu, Antiga Universitat
tel: 04 68 66 32 92/ 04 68 66 32 08
correu electrònic: archives@mairie-perpignan.com

Horaris d'obertura al públic: 9 h - 12 h ; 14 h - 17 h

Condicions d'accés: presentació del carnet d'identitat per la inscripció del lector

Es prohibeix fotocopiar documents relligats, però s'autoritzen les fotografies.

Arxiu municipal Camille Fourquet

Obert del dilluns al divendres

de les 9h a les 12h i de les 14h a les 17h

Adresse : 
8bis, rue François Rabelais
Cloître des Diminicains
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.66.32.92

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Palais des Congrés" (à 165m) :
Arrêt "Bourrat" (à 201m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Wilson" (à 252m) :
B
1
3
4
7
13
22