La Misericòrdia

La Misericòrdia és creada oficialment el març de 1637, però la seva existència és sens dubte anterior.  Per materialitzar aquesta fundació,  el consell general fou reunit,  els cònsols i la Dotzena compraren una casa i hi col·locaren una Creu.

 Tanmateix aquest hospital encara no tenia una existència nominal. Reorganitzat, fou definitivament fundat per un edicte de Lluís XIV del mes d'abril de 1686. Hi era establert que la institució era destinada a «rebre els captaires, els orfes i els infants abandonats del Rosselló, de la Cerdanya i del Capcir». Aquest edicte també establia un hospital general i el reunia amb el  de la Misericòrdia. Aquesta última servia de dipòsit de mendicitat abans d'esdevenir, a partir del 1740, un veritable orfenat.

L’obertura de Nostra Senyora de la Misericòrdia fou precedida d’una processó en què participaren 360 pobres vestits netament de drap blau, en presència del bisbe d'Elna i de tot el clergat, els magistrats, el lloctinent general de l'exèrcit del rei i de la província del Rosselló, el primer cònsol de la ciutat i nombroses personalitats. La participació de la població fou important; tothom lloava Déu i crits de «Visca el Rei!» se sentiren durant tota la processó.

A l'origen la Misericòrdia era ubicada «carrer del trill», actual carrer Abbadie, molt a prop del convent dels Franciscans.

Lluís XIV es declarà  «protector d'aquest hospici» i n'encarregar l’administració als cònsols de Perpinyà i als dos primers administradors en exercici al moment de la seva obertura. Li  concedí drets i li atorgà rendes i  autoritzà que rebés nombrosos donatius i llegats de particulars. La Misericòrdia rebé també els del mariscal de Mailly i de Monsenyor de Gouy, bisbe d’Elna. Així, igual que l’hospital dels pobres, ràpidament tingué un patrimoni  bastant important.

Els infants hi són curats, nodrits i educats. Fins a la Revolució, eclesiàstics s'encarreguen de la instrucció bàsica (llegir, escriure, comptar). Després de la Revolució, els nois van a l'escola dels frares de la doctrina cristiana. Les noies, elles, són instruïdes per germanes del Santíssim Sagrament.