Servei pedagògic

El Museu d'Història Natural proposa visites per a grups (autonomia o tallers) en relació amb les col·leccions.
Es limita el seu nombre a l'any, per tant, informar-se a prop del Servei dels públics.

Tarifes

Reserva obligatòria: contactar el Servei dels públics amb un mes d'antelació (com a mínim).
Tel: 04 68 66 24 77
musees-mediation@mairie-perpignan.com

Atès les normes de seguretat per a l'acolliment del públic i per a evitar un nombre excessiu de visitants en les sales, el museu es reserva el dret de refusar l'entrada a un grup que ultrapassi el nombre autoritzat.