Compra de llibres

Publicacions a la venda en línia

Del 1991 al 2007, el servei va ser editor de diferents treballs universitaris que us proposem a la venda:

Michelle Ros, Histoire du conservatoire, 150 ans de musique à Perpignan, Col·l. Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 1992, 9,15 €

Patricia Petit-Brulfert, L’Institut Jean Vigo de Perpignan, 1961-1993 : 30 ans de culture cinématographique, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 1994, 11,45 €

Christine Tisseyre, Le Théâtre Municipal de Perpignan, 1811-1914, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 1996, 9,15 €

Antoine de Roux, Perpignan de la place forte à la ville ouverte, Xe-XXe siècles, Les sources de son histoire : cartes, plans, iconographie, textes, bibliographie, vol.2, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 1999 , 11,45 €           

Géraldine Mallet, Les cloîtres démontés de Perpignan et du Roussillon,  Perpinyà-Arxiu-Història,Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2001, 14,50 €

Mémoires de Portugais, Tavira-Perpignan, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2006 (en col·laboració amb la Regidoria de les Relacions internacionals), 25 E

Actes de col·loquis i taules rodones organitzada i editades pel servei:

Perpignan, l’histoire des juifs dans la ville  (XIIe-XXe siècles), Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2003,  21,00 €                

Perpignan, l’histoire des protestants dans la ville (XVIe-XXIe siècles), Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2005 , 14,00 €   

Perpignan, l’histoire des musulmans dans la ville  du Moyen-âge à nos jours, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2005 , 17,50 € 

L’Islam en France aujourd’hui, actes de la table-ronde, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2005, 14,00 €                                      

Perpignan, l’histoire des francs-maçons dans la ville du XVIIIe siècle à nos jours, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2006, 17,50 €

Le franc-maçon dans la cité, actes de la table ronde, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2006, 12,60 €                

Perpignan, l’histoire des catholiques dans la ville, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2007, 17,50 €

Les catholiques et la catholicité à Perpignan, actes de la table ronde, Perpinyà-Arxiu-Història, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 2007, 12,60 €

A la col·lecció « Perpignan-Hier » :

Etienne Frénay, Le quartier du faubourg, Col·lecció Perpignan Hier, Editorial de  l'Arxiu municipal, Perpinyà, 1997, 6,10 €

 

Pagament :

Tramesa d’un xec redactat a l’ordre del Trésor Public del muntant del preu del llibre a enviar a L'Arxiu municipal de Perpinyà, Maryse Guiter gestió de les edicions, BP 20 931, 66931 Perpinyà cedex.

no hi ha despeses de tramesa.

Des del  2007, els treballs realitzats pel servei (en col·laboració amb) es poden comprar directament a la web de l'editor, Les Presses littéraires, a prop del Club cartophile catalan (Arxiu municipal de Perpinyà, BP 20 931, 66 931 Perpinyà cedex), a les llibreries o en altres webs.

Antoine de Roux Remparts disparus, remparts retrouvés, Perpignan 1906-2006, Arxiu municipal de Perpinyà, Le Club cartophile catalan, Editorial Les Presses littéraires, Sant Esteve del Monestir, 2007, 30 E

Michelle Ros, Simone Chiroleu-Escudier et Mireille Chiroleu, Du mataburros au TGV: le chemin de fer et ses quartiers, la gare et Saint-Assiscle, tome 1 (1858-1993), Vila de Perpinyà/ Club cartophile catalan,  Editorial Les Presses littéraires, Sant Esteve del Monestir, 2010, 25 E

Daniel Hamelin, Du mataburros au TGV : du mythe à la réalité, tome 2 (1994-2009), Editorial Les Presses littéraires, Sant Esteve del Monestir, 2010, 25 E