Reservacions en línia

Els articles reservats en línia sobre aquesta web abans de les 12h00 es podran consultar a la sala de lectura de l'Arxiu l'endemà a partir de les 9 hores, les reserves efectuades entre les 12 h i les 17 h ho seran l'endemà a partir de les 14 hores. 
El servei pot acollir més de 10 reservacions per un dia i comunica 5 articles (referència topogràfica) per mitja jornada.

El vostre carretó

Your cart is empty.