El clergat

Tot al llarg de la guerra, el bisbe, Mons. de Carsalade du pont, ordena misses i pregàries per la Victòria de França i dels exèrcits aliats, per als soldats (aquells que són morts al front i aquells que lluiten encara), ans també per als reclutes.

Aquest període està marcat per una revifalla de les processons, especialment aquelles del Corpus Christi, com també la celebració amb gran solemnitat del culte de la Benaventurada Jeanne d’Arc, celebrat a la catedral així com a l'hospital temporari del Sagrat Cor de Jesús i a aquell del Sagrament de l'altar. Totes les esglésies de la ciutat i de la diócesi organitzen misses i pregàries per als soldats.

A Perpinyà, la victòria se celebra a la Catedral amb un Te Deum, ceremònia patriòtica grandiosa presidida per Mons. Carsalade du Pont, a la qual han assistit, a la primera fila, les autoritats civils i militars.

Quan els primers ferits arriben a Perpinyà a la fi del mes d'agost, cal allotjar-los i tenir cura d'ells. L’hospital militar, la Misericòrdia i els diferents locals posats a disposició per l'hospital i l'ajuntament de Perpinyà no tenen capacitat suficient per absorbir-los, per aquesta raó locals de diferents congregacions religioses i de particulars es posen a la seva disposició. Així, 160 llits són instal·lats al Sagrat Cor: pot acollir uns 200 ferits. La institució d’ensenyança catòlica Nostra Senyora de Bon Socors i els locals de les germanes de l'Assumpció també són transformats en hospitals militars. Concerts i festes hi són organitzats per als ferits. La festa de Jeanne d’Arc se celebra al Sagrat Cor i al Sagrament de l'altar amb gran magnificiència.

Mons. Carsalade du Pont visita regularment tots els hospitals militars de la ciutat i també es mostra molt implicat en l'ajuda als refugiats.

Segons Francis Waffelaert : «Mons. de Carsalade du Pont i el clergat rossellonès», Perpinyà durant la primera Guerra mundial, Nouvelles éditions Sutton, Tours, octubre del 2018.