Les casernes

El 1914, quan esclata la guerra, vet aquí quina és la situació militar de la ciutat:

  • A la Ciutadella (inclús el Palau dels Reis de Mallorca): dos batallons d’infanteria
  • Dins la caserna Sant Jaume: un batalló d’infanteria colonial
  • Dins la caserna Sant Martí (avui en dia desapareguda): un batalló d’infanteria colonial
  • A l’hospital militar: una secció d’infermers militars
  • Al convent dels Mínims: el dipòsit de la Intendència
  • A la caserna Mangin i al convent Sant Domènec: l’establiment regional de l'Enginyeria militar
  • Al convent dels Carmes: el dipòsit de l'Enginyeria militar
  • A la caserna Dagobert (avui en dia desapareguda): l’Estat major de la 32a Divisió

A la mobilització, a l'agost del 1914, tots aquests llocs acolliran milers de militars els quals, una vegada que estan vestits, armats i instruïts, marxen cap al front per participar, amb un immen coratge, a la terrible aventura de la Gran Guerra.

Segons Renaud Martinez: «Perpinyà, ciutat de guarnició», Perpinyà durant la primera Guerra mundial, Nouvelles éditions Sutton, Tours, octubre 2018.