Els carrers de Perpinyà, testimonis de la Gran Guerra

Aguns carrers dels quals les denominacions testimonien de la Gran Guerra

El record de la Primera Guerra mundial es retroba pels nombrosos carrers de la ciutat. Algunes denominacions van ser donades a partir del 1918, d’altres, en el decurs del temps.

Amb les dues campanyes de demolició de les muralles, el període 1906-1936 es caracteritza per la creació de nombroses vies, carrers i avingudes. El 1918, la Gran Guerra es commemora espontàniament. El Consell Municipal, amb, al seu cap, el batlle, Joseph Denis, expressa el seu reconeixement als homes que s'hi han distingit i a les nacions aliades. Es posa els seus noms a vies públiques. Aquests canvis no fan la unanimitat entre els Perpinynesos, com ho destaca la premsa. Després, a totes les èpoques, es donen denominacions a nous carrers que evoquen el record de la Gran Guerra.

Segons Madeleine Berdaguer i Martine Stahl Parnaud : «Els noms de carrers de Perpinyà, testimonis de la Gran Guerra», Perpinyà durant la primera Guerra mundial, Nouvelles éditions Sutton, Tours, octubre 2018