Festival de Música Sacra

El Festival de Música Sacra de Perpinyà

Des de la nit dels temps, l'art sagrat il·lumina l'entusiasme espiritual dels homes. Així, d'ençà de 30 anys, durant el període de Pasqua el festival de Música Sacra de Perpinyà convida el públic a descobrir les pàgines més boniques de la música sacra omplertes d'espiritualitat.

32è Festival de Música Sacra de Perpinyà

Creació

Del 21 al 31 de març de 2018, el Festival va obrar per endur-nos en un viatge al cor de la història de la humanitat, al cor de la «Creació». La música sacra va prendre tot el seu sentit en aquesta fabulosa recerca del recomençament, del renaixement i de l'acte de creació amb un programa molt dens i accessible al màxim de gent.

Actualité "Festival"

Elisabeth Dooms

Direcció Festival de Música Sacra de Perpinyà

Adresse : 
Telèfon: 04 68 62 38 56
Facebook icon