El Festival avui

Carnet d’identitat del festival

33è Festival de música sacra de Perpinyà

Un festival amb cares múltiples

Font d’inspiració, la música sacra no para de sorprendre, de fascinar i de captivar l’auditor vers la multitud. Al voltant de grans temàtiques, la música sacra pren, cada any, tot el seu sentit en explorar expressions musicals originals: música del món, música tradicional, jazz, música antiga, barroca i clàssica, cant líric, improvisació, cant coral, música de cambra, recitals, música actual, conte musical, creació…

Una festa musical compartida amb tots els públics

Des del 2013, el festival inscriu en el seu projecte editorial una política dinàmica de desenvolupament per l'accés a la música vivent per al més gran nombre. Any rere any, el públic és cada vegada més nombrós als concerts de pagament, als concerts gratuïts, als tallers, a les trobades... Els projectes d'acció artística i educativa aconsegueixen un veritable èxit a prop de la mainada i dels joves.

Els artistes, col·laboradors del festival. 

Cada any més de 250 músics es reuneixen a Perpinyà pel festival. Compromesos en la defensa d'un art vivent, esdevenen els ambaixadors d'un món obert a totes les cultures. Des del 2013,  han vingut d'arreu d'Europa, de la Xina, d'Uzbekistan, de l'Índia del Sud, de l’Índia del Nord,  d’Iran, del Marroc, d’Azerbaidjan, del Liban,  dels U.S.A, de Colòmbia, d'Argentina, de Síria, d'Armènia,...  i ben entès d'arreu de França, de la Regió Occitània Pirineus - Mediterrània i de Perpinyà.

Un festival federador

Una veritable xarxa de col·laboradors s'ha constituït des del 2013. Institucions, centre de recursos, mitjans de comunicació, actors artístics, culturals i socials comparteixen valors comuns defensats pel festival: fidelitat, concertació, mutualització dels mitjans i creuament dels públics.

L’equip del festival 

  • Élisabeth Dooms, direcció
  • Boris Diaz, gestoria general
  • Loraine Forletta, comunicació, producció
  • Direcció de la Cultura L’equip de la Gestió-logística de la direcció de la Cultura
  • Dirección de la Comunicació de la Vila de Perpinyà
  • Els serveis de la Vila de Perpinyà

Un equip de voluntaris fidels i compromesos

Més de 35 persones participen a l’organització del festival amb passió i entusiasme. Gràcies al seu dinamisme, les seves competències, i les seves ganes de compartir, cada voluntari aporta el seu gra de sorra essencial a aquesta aventura cultural i humana.