El festival avui dia

34è Festival de música sacra de Perpinyà

UN FESTIVAL AMB MÚLTIPLES CARES
Font d’inspiració, la música sacra no para de sorprendre, de fascinar i de transportar l'auditor vers la multitud. Al voltant de grans temàtiques, la música sacra pren, cada any, tot el seu sentit en l'exploració d’expressions musicals originals. És amb un joia renovellada a cada edició que el festival abraça les músiques del món, les músiques tradicionals, la música jazz, les músiques barroques i antigues, la música clàssica, el cant líric, la improvisació, le cant coral, la música de cambra, els recitals, la música actual, el conte musical, la creació…

UNA FESTA MUSICAL COMPARTIDA AMB EL MÉS GRAN NOMBRE
Des del 2013, el festival inscriu en el seu projecte editorial una política dinàmica de desenvolupament per l'accés a la música vivent pel més gran nombre. Any rere any, el públic vé cada vegada més nombrós als concerts de pagament, als concerts gratuïts, als tallers, a les trobades, ... Els projectes d'acció artística i educativa tenen un veritable èxit a prop dels infants i dels joves.

ELS ARTISTES, COMPANYS DE RUTA DEL FESTIVAL
Més de 250 músics es reuneixen cada any a Perpinyà pel festival. Compromesos en la defensa d’un art vivent, esdevenen els ambaixadors d’un món obert a totes les cultures. Des del 2013, han vingut d'arreu d'Europa, de la Xina, d’Uzbekistan, de l’Índia del Sud, de l’Índia del Nord, d’Iran, del Marroc, d’Azerbaïdjan, del Liban, dels Estats Units, de Colòbia, d’Argentina, de Síria, d’Armènia, del Malí, ... I evidentment d'arreu de França, de la Regió Occitanie Pyrénées -Méditerranée i de Perpinyà.

UN FESTIVAL FEDERADOR
Una veritable xarxa de col·laboradors s'ha constituït al voltant del festival des del 2013. Institucions, centre de recursos, mitjans de comunicació, actors artístics, culturals i socials comparteixen valors comunes defensades pel festival: fidelitat, concertació, mutualització dels mitjans i creuament dels públics.

L’EQUIP DEL FESTIVAL
Élisabeth Dooms, direcció
Boris Diaz, tècnica general
L’equip de direcció d'escena i tècnics
Loraine Forletta, comunicació, producció
La direcció de la Cultura de la Vila de Perpinyà
Aude Raynaud, taquilla
Zohra Benadjemia, taquilla, comptabilitat
Sonia Sanchez, administració
La direcció d'escena i tècnica

La direcció de la Comunicació de la Vila de Perpinyà
Les services de la Ville de Perpignan

UN EQUIP DE VOLUNTARIS FIDEL I COMPROMÈS
Més de 35 persones participen a l'organització del festival amb passió i entusiasme.
Gràcies al seu dinamisme, a les seves competències, i al seu desig de compartir, cada voluntari aporta un suport essencial a aquesta aventura cultural i humana.