Creació per a tots

El programa sencer 2018 serà disponible a partir del 15 de febrer.

Tallers, trobades i conferències obertes a tot(e)s puntuen el festival. A cadascú de poar en aquestes múltiples propostes l’oportunitat de desenvolupar la seva curiositat!

Les cites: les paraules d’artistes, el focus, les trobades del claustre, les conferències, els brots del festival, els tallers, els assajos, les visites descobertes, etc…