Les propostes destacades del Festival 2018

Al cor del festival…els artistes i la creació

Vagi per una vegada, una proposta que entusiasma el festival celebra els artistes. Més de 250 a actuar al festival. Professionals, amateurs i brots vénen a defensar amb exigència i convicció la seva passió per un art musical de qualitat, font d'alegria i d'espiritualitat. Amb inspiració, s'han apoderat de la temàtica de la creació en passar per vies originals i a vegades inesperades. Amb generositat, s'han compromès en accions de mediació: assajos públics, paraules d’artistes, intercanvis i trobades.

Al cor del festival…la música per a tots

Des del 2013, el festival ha inscrit en el seu projecte editorial una política dinàmica de desenvolupament de l'accés a la música per al màxim de gent. Amb els artistes i els patrocinadors, es creen nombroses accions a favor de tots els públics fins i tot els que estan més allunyats de l'oferta musical tradicional: els públics escolars, la mainada, els joves, els alumnes dels liceus, les persones discapacitades, els joves dels centres de lleures, dels casals de barri, el públic intergeneracional, les persones que procedeixen de medis desfavorits, el públic curiós i/o fidel, el públic turístic.

Les cites: les Paraules d’artistes, les trobades del claustre, les conferències, els rebrots del festival, els tallers, els assajos, les visites descobertes, etc…

Al cor del festival…la bona convivència per compartir

En un entorn únic, el convent dels Dominicans, el festival reuneix la música, la transcendència i la trobada. Entre l’església dels Dominicans, un escriny per la música sacra i el claustre, un lloc especialmentcondicionat per les trobades al voltant d'un pica pica lleuger.