Saber-ne més sobre la carta

Cada actor cultural, inscrit com a col·laborador en la carta de cooperació cultural, es compromet a obrar per fer la cultura accessible a tots els públics, entre els quals els públics que no poden accedir-hi, sobre el conjunt de la ciutat. 

A partir de la realitat urbana i social de Perpinyà, els compromisos dels signataris de la carta s'articulen a l'entorn de temàtiques tal com la compartició i la transmissió dels sabers, la participació ciutadana, la laicitat, la llibertat d'expressió...