Claudius TRÉNET

(Lió 1842 - Perpinyà 1924)

Originari de Lió, s'instal·là al Rosselló en acabar el seu servei militar i després d'una estada a Barcelona, per a treballar des del 1872 a la construcció de la seu del Banc de França a Perpinyà com a director de l'obra. S'instal·là definitivament a Perpinyà i hi obrí el seu propi gabinet d'arquitecte, carrer Gran de la Real, traslladat més tard al carrer Queyà i heretat a la seva mort pel seu fill Lluís. La instal·lació de Trénet sol ser reveladora de l'emergència a Perpinyà d'un gremi professional d'arquitectes durant la segona meitat del segle XIX.

Cap al 1880, hauria estat encarregat pel ministeri de Belles Arts, d'apuntar els monuments històrics del Rosselló, amb l'arquitecte Formigé, arquitecte en cap de la ciutat de París.

El 1892, Claudius Trénet participa a les activitats del Comitè per l'enderrocament de la muralla i publica el seu plànol de la ciutat de Perpinyà en el segon fascicle de "l’Avenir de Perpignan" i, el 1896, estableix el projecte d'ampliació de la ciutat no realitzat el qual inclou el desplaçament d'una part de les muralles. 

Claudius Trénet fou un dels iniciadors del nou barri construït al nord de la ciutat després de l'anivellament de la muralla. La « Casa de l’Americana » del 1909 fou el primer edifici de la Ronda Wilson. Aquest edifici de lloguer, sens dubte l'obra mestra de l'arquitecte, fou concebut en el respecte dels criteris d'habitació moderna característics del final del segle XIX. A nivell estilístic, Trénet combinà un llenguatge amb accents Modernistes amb els repertoris tradicionals dels pisos burgesos. En el context de la nova dinàmica urbana de Perpinyà, hauria desenvolupat una activitat important en matèria d'arquitectura privada: el palauet particular Archambeaud (1911) a l'avinguda del Square, i segurament també la casa Jean Gardies (1911). Els immobles Guiart i Anzi (1922) a la Ronda del Pirineu foren concebuts també pel gabinet Trénet, amb una participació del seu fill Lluís que queda per precisar. També s'ha atribuït a Claudius Trénet el palauet Créange, situat ronda Clemenceau.

Claudius Trénet fou autor d'un Recull de sostres decoratius i d'un Recull de Vil·les modernes, els quals consten de 120 planxes d'elevacions, talls, plànols i detalls d'aquesta tipologia arquitectural.