Evolució urbana

De la plaça forta a la ciutadella-suburbi

El model urbà descrit pel pla-relleu - representació de la plaça forta de Perpinyà al segle XVII - no canvia fins al segle XX. L'estatut de plaça forta amb les servituds militars que impactaven el territori dels voltants feien impossible qualsevol intent d'expansió urbana. El segle XIX introduirà, sense canviar aquest esquema general, dues modificacions importants: la integració del barri de la Vila Nova a la ciutat, després de l'enderrocament de la muralla de l'Edat Mitjana que vorejava la Bassa, i la implantació de l'estació de tren, embrió d'un nou barri dinàmic al voltant de l'eix ferroviari arribat a Perpinyà el 1858.