Le site archéologique de Ruscino

Actualité de la recherche archéologique à Ruscino

Les recherches se poursuivent autour des terrains du forum. Les techniques d’analyses non invasives permettent de compléter la connaissance du site.

Du Lundi 25 au mercredi 27 mars 2019 une équipe de chercheurs du CNRS (UMR 7266 LIENSS, Université La Rochelle) et de l’Institut du Littoral et de l’Environnement (La Rochelle) est intervenue à Ruscino dans le cadre d’une campagne de prospection  géophysique. Ces trois jours de terrain auront permis aux chercheurs de se faire une première idée de l’état de la lecture du sol et affiner les protocoles d’investigations géophysiques qui seront reconduit à l’avenir.

S’il est encore trop tôt pour livrer une image des structures bâties, c’est par ce genre d’approche scientifique que l’on doit aborder la lecture spatiale à grande échelle d’un site archéologique majeur comme Ruscino. A suivre…

 

Entre Perpinyà i el mar, sobre un promontori de pujols dominant la baixa vall de la Tet, s'alçava durant l'Antiguitat una ciutat que va precedir Perpinyà: Ruscino, la qual és a l'origen del nom de Rosselló. Alternativament capital dels Sordons, ciutat llatina, relleu militar durant la conquesta musulmana, aquest oppidum amaga un patrimoni d'excepció i lliura informacions imprescindibles per al coneixement del nostre passat.

 

Une nova monografia acaba de ser editada:

La primera Edat Mitjana (Castell Rosselló, Perpinyà, Pirineus Orientals) entre Septimània i Al-Andalús (segles VII-IX). Homenatges a Rémy Marichal.

Oppidum protohistòric esdevingut ciutat romana i capital territorial, el siti de Ruscino va conèixer una nova ocupació durant l'alta Edat Mitjana, absenta de les fons textuals i identificada tardanament per l'arqueologia, es va fer palesa recentment amb la descoberta  de segells relatius a la conquesta musulmana. La primera part d'aquesta monografia situa Ruscino en el seu marc regional del punt de vista històric i arqueològic, i fa el balanç dels coneixements sobre les modalitats d'abandó de la ciutat llatina i les condicions tafonòmiques de la instal·lació sobrejacent. La segona part està dedicada exclusivament a la descripció i a la interpretació de conjunts de l'alta Edat Mitjana excavats a Ruscino durant un segle d'investigació, que es beneficia de noves datacions absolutes. La tercera part del volum reuneix estudis de diversos mobiliaris de Ruscino relacionats amb l'alta Edat Mitjana, que s'hagin descobert en un context estratigràfic o que presentin indicis (comparacions, tipologia, inscripcions...) de la seva cronologia. Després de l'investigació, la síntesi de les dades arqueològiques i textuals revelen un establiment perenne, fins i tot un lloc de poder, del segle VII al tombant del segle VIII inici del segle IX, inscrit a la cruïlla de dos mons, entre la província de Narbonesa Ia i l'Andalus de la conquesta.

Ruscino siti arqueològic

Adresse : 
Castell Rosselló
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 67 47 17
Fax Number: 04 68 67 23 90

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Roseraie" (à 45m) :
1
Arrêt "Château-Roussillon" (à 69m) :