27 segles d'història

Ruscino de la protohistòria a l'Edat Mitjana

A Ruscino l'ocupació humana més antiga es remunta al neolític, però els vestigis més antics retrobats sobre el lloc daten del Bronze final IIIB: són tombes d'incineració, simples clots en els quals se solia dipositar, al terra mateix, les restes del difunt després de la cremació.
El primer habitatge sedentari certificat apareix només al final del segle VII abans de Crist. Es tracta d'un agrupament de cases de canyes, construïdes a la manera de les barraques de pescadors que encara es poden veure sobre el litoral.

Graffiti en caractères ibèresDes del 575 abans de Crist, les primeres importacions de ceràmiques etrusques, gregues, àtiques i jòniques fan la seva aparició, i testimonien del desenvolupament del comerç sobre la costa. L’extensió de la civilització ibèrica del sud est de l’Espanya s'efectuarà des del final del segle VI. La construcció amb pedres seques, la utilització de torn de terrisser, i moles de molí rotatives, certes ceràmiques, la llengua i l'escriptura, acompanyen aquesta civilització. Ruscino és llavors la capital de la plana del Rosselló, la capital dels Sordons

La capital antiga del Rosselló

Al segle II abans de Crist, la conquesta i l'administració per Roma de les províncies de la Hispània citerior i de Gàl·lia transalpina intensificaran els intercanvis.
La via Domitia, que enllaça Itàlia amb Espanya, passa per Ruscino. Però cal esperar el mitjan del Ier segle abans de la nostra era per a constatar els signes de la romanització, en particular la modificació de la trama urbana de la ciutat, l'adopció de l'escriptura llatina, o la fabricació local de ceràmiques imitades de models itàlics.
Sota Cèsar, Ruscino esdevé una veritable ciutat de dret llatí (oppidum latinorum) cosa que li valdrà, al tombant de la nostra era, de poder edificar un fòrum (plaça pública i edifici administratiu). August acordà segurament ell mateix aquest privilegi durant un dels seus dos viatges al Pirineu.

La ciutat conegué llavors el seu apogeu: cases de concepció itàlica decorades amb pintures murals, termes, ceràmica, vidrieria …testimonien d'un mode de vida fortament influenciat per Roma. Aquest període feliç s'allargarà fins al final del primer segle després de Crist. Per raons que queden imprecises, la ciutat és llavors abandonada i desmantellada, si més no en la seva part alta.

 

Ruscino a l'Edat Mitjana

Encara que els vestigis construïts no s'hagin posat al descobert, els llocs queden ocupats fins a l'alta Edat Mitjana, potser sobre les ribes mateixes del riu...Al final del segle VII, s'utilitza llavors la part alta del siti com a zona d'artesania i d'ensitjament tal com en són el testimoni els artefactes visigòtics recollits (peces metàl·liques de cinturons, pots de pedra ollera.).
 

 D'aquesta fase subsisteixen els fons de fosses i de sitges de cereals, cavats a través els nivells i coberts amb deixalleries domèstiques. Aquestes estructures han lliurat ceràmica comuna local, vidrieria, marqueteria així com monedes d'or dels últims temps de la monarquia visigòtica.

Monnaie arabeAl segle VIII, Ruscino servirà de cap de pont per la conquesta de Narbona pels Àrabs. Aquesta ocupació acaba de ser documentada recentment amb la descoberta inesperada d'uns quaranta segells de plom portant inscripcions amb caràcters cúfics. Aquests objectes excepcionals acaben de ser desxifrats; aporten una nova mirada sobre l'expansió musulmana a l'Occident.

A l'època carolíngia, l’aglomeració desapareix definitivament en benefici de Perpinyà que està naixent. Només subsistirà el veïnat actual de Castell-Rosselló, antic emplaçament d'un petit castell comtal, residència dels Comtes del Rosselló...