Petita història de les excavacions

Trophée de découvertes au siècle dernier à Ruscino.

Gairebé totalment arrasada, la ciutat de Ruscino va ser identificada al veïnat de Castell Rosselló al segle XVII. Caldrà esperar el segle XVIII per que es comencin a fer excavacions i trobar alguns vestigis.

Del 1908 al 1914, Frédéric Paul Thiers, conservador del Museu de Narbona treballa a l’emplaçament del fòrum i posa al descobert les fundacions d'aquest edifici. Hi descobrirà nombroses inscripcions sobre marbre.

Aturades fins al 1946, les investigacions tornen a començar amb Georges Claustres, que explora més d'un centenar de sitges, grans reserves subterrànies destinades a conservar les cereals. Transformades en abocador quan es van abandonar, aquestes sitges contenen nombrosos objectes arqueològics. Georges Claustres excava també els terrenys que envolten el fòrum fins al 1968.

Fouilles Barruol.

A paVue Générale du chantier de fouilles sur l'habitat. Crédit photo:R.Marichal Ville de Perpignan.rtir del 1972, les investigacions continuen amb l'impuls de la Direcció regional de les antiguitats i del seu director, Guy Barruol. El 1973, el siti és adquirit per la Vila i l’Estat per a ser protegit i estudiat.
El 1975, els vestigis del fòrum, per primera vegada portat al descobert, són presentats al públic.

 

 

Del 1975 alFouille d'une habitation 1991, les obres d'excavacions organitzades per Rémi Marichal, arqueòleg de la vila, permet estudiar l’habitatge d'època romana sobre més de 3000 m2. El 1985, llança amb el suport de l'ajuntament, el projecte de creació d’un centre d'investigació i del museu del siti.

Del 1991 al 1997 es fan operacions d'excavació preventiva a la perifèria del siti, permeten localitzar, entre d'altres coses, la necròpoli.

 

Del 2000 a 2002, una excavació de salvament a l’emplaçament del  futur parking del musée posa al descobert vestigis del Bronze final a la primera edat del Ferro.

Une tombe à incinération

El  2008 i el 2009, excavacions encapçalades per Isabelle Rébé a la cantonada sud est del fòrum, tallada del monument per la carretera recent de Castell Rosselló i encara inexplorada.

Fouille 2009 Rapport final de synthèse 2009 Rapport final de synthèse 2008