Referència bibliogràfica

P.-O.), del neolític a la primera edat del Ferro

Sota la direcció de Rémi MARICHAL i Isabelle REBE

En col·laboració amb Hugues BOISSON, Eric GAILLEDRAT, Thierry JANIN

Amb les contribucions de R. BUSCAIL, J. CASSAING, P. DUFRESNE, V. FABRE, P. GIRESSE, H. GOT, F. H…RUBEL, P. LANOS , S. LENORZER, D. LOIRAT, E. MARTINEZ, M. MARTZLUFF, M. NAVARRO, G. PARES, G. PIQUES, P. POIRIER, F. POITEVIN, Y. POMES, N. ROVIRA, L. SAVARESE, F. SENEGAS, T. SAOS.

Monographies d’Archéologie Méditerranéennne 16, Lattes 2003, 298 pàgines, 314 il·lustracions.

Resum: Una excavació de salvament sobre el paratge de Ruscino Castell-Rosselló, a Perpinyà (Pirineus Orientals, F.), del 2000 al 2002, ha revelat nivells d'ocupació protohistòrics insospitats; Les restes d'una habitació amb doble absis, excepcionalment preservada, d'una inhumació de nadó i de sepultures d'incineració van ser descoberts; el mobiliari ceràmica ha permès datar aquest habitatge d'inici del segle VI abans de Crist. Les ocupacions anteriors es remunten al segle IX abans de Crist per les tombes d'incineració, i al neolític mitjà o recent per una sèrie de làmines tallades i de deixalles de talla, que així revelen la permanència en aquest lloc d'implantació humana de la Prehistòria fins a l'Antiguitat. 

Aquesta excavació ha aportat una documentació particularment significativa que ens ha semblat útil de confrontar amb les informacions recollides sobre el siti des del començament de les recerques: les notes i documents d'excavacions de Georges Claustres (de les quals només hem pogut tenir esment el 1999) i les dades procedent d'un sondeig estratigràfic efectuat el 1980 i el 1981 fins al substrat geològic han permès enriquir aquesta documentació. 

Completat amb una historiografia de les recerques, amb estudis del mobiliari de les col·leccions antigues i nombrosos estudis mediambientals, aquesta obra reuneix les informacions arqueològiques més recents sobre l'emergència de Ruscino en relació amb els jaciments del migdia mediterrani, i sobre el seu lloc al si de l'esfera cultural ibèrico-llenguadociana.