Un habitatge de l'edat del Ferro

Restitució d’un habitatge de l’edat del Ferro al siti de Ruscino

Una descoberta fantàstica …

Vestiges d'une habiatation Tombe de nourrisson. Crédit photo: I.Rébé Ville de Perpignan

Els vestigis fràgils però molt ben conservats d’un « veritable » habitatge van ser excavats entre el 2000 i el 2003, amb  resultats apassionants: l'excavació minuciosa ha lliurat el pla complet d’una gran cabana de fusta i de canyes, habitada hi ha 2600 anys; instal·lacions interiors van ser portades al descobert: pilars, bancs, llars, forn i sobretot una tomba de nadó adornada de petites joies.

Les anàlisis efectuades (determinació dels carbó de llenya) han proveït indicacions sobre els materials utilitzats per l'estructura de l'habitatge (probablement molt similar a les « cabanes de pescadors » del litoral); nombroses informacions van ser recollides sobre el mode de vida, l’alimentació, les pràctiques funeràries …
Aquests indicis han permès elaborar  hipòtesis sobre l’arquitectura de la cabana i la funció dels espais domèstics; els resultats d'aquesta excavació s'han lliurat amb una publicació científica sota la direcció de R. Marichal :  Les origines de Ruscino, du néolithique au premier Âge du fer, Monografies d’arqueologia méediterrània 16, Lattes 2003.

Una reconstitució grandària natural…

Hypothèse de restitution des élévations de l'habitation à partir des données de fouille. Crédit photo : R.Marichal Ville de PerpignanEl pla complet d'aquest habitatge i el bon estat de conservació de les instal·lacions interiors constitueixen un cas de llibre per una reconstitució grandària natural. Amunt de la construcció pròpiament dita, diverses etapes de modelització van ser necessàries. Gràcies a les dades d'excavació i a les restitucions per axonometria del pla de la cabana, la realització d’una maqueta al 1/20° ha permès estimar els vòlums de l’obra així com les quantitats de materials a reunir i de plantejar de manera directa alguns aspectes tècnics: hipòtesis d’elevació de l'estructura, muntatge de la carcassa, de la coberta...
Tests grandària natural de realització de panys de paret de canyes de 20 cm de gruix també s'han mostrat útils tant al nivell de la seva realització com en l’estimació del nombre de canyes a tallar.

Al final de les modelitzacions és per fi la programació d’un pla de treball de construcció comprès entre l'estiu del 2007 i la primavera del 2010.

  1. L’enfonsament i el calatge dels pilars portadors seguit del muntatge de les parets de manats de canyes.
  2. La realització i la instal·lació de les granges.
  3. La coberta de palla.

Finalment l'interior va ser instal·lat (forn, jaç, envans..) a partir dels indicis recollits durant l'excavació. El conjunt de l'operació va ser dirigit per L. Savarese per l'equip de Centre arqueològic de Ruscino i realitzat amb l'ajuda de les obres d'inserció "Ruscino/Serrat d'en Vaquer". Dies de participació de benèvols en el marc de l'associació CIRCE (Centre d'Informació sobre Ruscino, Cultura i Intercanvis) també s'han realitzats.

…per una immersió en el passatMaquette de l'habitation au 1/20

La reconstitució de l'habitatge I de Ruscino i del seu interior constitueix una traducció « gran públic » de l’obra científica apareguda el 2003: es tracta de tornar accessible a tots, sense condicions de nivell cultural o d’edat, els resultats i les hipòtesis d'aquesta excavació extraordinària.
La comprensió es fa en posar-se en situació dins la vida quotidiana dels nostres avantspassats i no solament per la lectura com dins un llibre o una expossció;  és una eina formidable de vulgarització científica que permet a la vegada contestar a les preguntes dels adults i d'iniciar un ample ventall d'activtats pedgògiques pels nens. A més a més l’aspecte arquitectural i les tècniques tradicionals de construcció, diversos temes, relacionats a les activitats domèstiques i artesanals de la primera Edat del Ferro, es podran descobrir: l’alimentació a la protohistòria , les ceràmiques modelades, la il·luminació i l’encesa del foc, le tissatge…