El centre de recerca

 El 1946, Perpinyà és una de les primeres ciutats a França a dotar-se d'un arqueòleg municicipal.

El Centre arqueològic organitza i gestiona les excavacions programades sobre el siti, prepara les publicacions, tracta i conserva els objectes que procedeixen de la recerca. També permet als altres investigadors de trobar les dades necessàries per als seus treballs. Hi trobem una sala de reunió, oficines, un laboratori, reserves.

 El Centre també gestiona el magatzem arqueològic en el qual estan dispositats els documents eixits de les excavacions, o sigui més de 2500 calaixos representant diverses tones d'objectes. Organitza amb el CNFPT pràctiques de conservació preventiva en arqueologia.
A més de les recerques sobre Ruscino, El Centre Arqueològic Rémy Marichal participa a programes de recerca exteriors (CNRS), a cicles d'ensenyament universitari, rep investigadors, persones en pràctiques i estudiants. Treballa en relació amb altres centres arqueològics, com el de Lattes (34). Els programes en curs concerneixen l'estudi del mobiliari arqueològic de les sitges de la 2a edat del ferro, el fòrum i l'arquitectura antiga, l'habitatge urbà de la ciutat romana, l'ocupació de l'alta Edat Mitjana etc... Els temes són molt diversificats atès que concerneixen els vestigis de més de setze segles d'ocupació humana concentrats sobre algunes hectàrees.
Els estudiants en pràctiques i els investigadors poden ser allotjats a la casa d'excavacions, sobre el siti mateix.

El centre arqueològic concep tallers pedagògics originals a destinació dels públics escolars, amb el servei educatiu del patrimoni.

 El Centre Arqueològic també allotja:

El Grup APS, que aplega especialistes de nombroses disciplines, enginyers, arquitectes, sismòlegs, geòlegs historiadors, arqueòlegs, especialitzats en la identificació i els estudis dels efectes dels sismes sobre les construccions antigues. (Arqueosismicitat).
L'associació CIRCE- els Amics del Museu, que participa a les excavacions i a les recerques sobre el siti.

Centre de recerca Ruscino

Informacions