La biblioteca

El centre arqueològic disposa d'una biblioteca especialitzada oberta als investigadors, estudiants i professionals de l'arqueologia.

El fons consta de prop de 6 700 obres arqueològiques i històriques: monografies, revistes, treballs universitaris i separates. Cobreix un ampli període, de la protohistòria fins a l'Edat Mitjana. S'enriqueix regularment el fons antic amb la compra de publicacions recents. Els abonaments i els intercanvis permeten actualitzar la documentació. 

La consulta s'efectua in situ.
No s'autoritza cap rpréstec. Una base informàtica està a disposició del lector.

L'accés a la biblioteca és gratuït i amb cita prèvia.
El centre arqueològic està obert del dilluns al divendres, de les 8 h a les 12h i de les 14 h a les 17h.

La totalitat de la col·lecció es reparteix en les rúbriques següents:

 • Ruscino
 • Regionalisme P.O
 • Història/arqueologia. P.O,
 • Història/arqueologia Auda,
 • Història/arqueologia Arieja,
 • Història/arqueologia Erau,
 • Història/arqueologia Gard
 • Història/arqueologia a la resta de França
 • Història generalitat
 • Epigrafia/toponímia/lingüística
 • Autors clàssics
 • Prehistòria
 • Protohistòria Oppida
 • Grècia
 • Ibèrics/Espanya romana
 • Etrúria/Roma
 • Gàl·lia Romana
 • Fenici/Púnic/Magrib/Pròxim Orient
 • Divers Mediterrani/Subaquàtic
 • Edat Mitjana
 • Patrimoni/art/catàleg/museu
 • Arquitectura/construcció
 • Militari
 • Numismàtic
 • Llums/vidre/entalladures
 • Ceràmica
 • Àmfores i vi
 • Mètodes/tècniques/manuals/ reglamentació
 • Restauració/conservació
 • Tecnologia/eines/etnologia
 • Metal·lúrgia/eines metàl·liques
 • Antropologia/zoologia/osteologia
 • Paisatge/medi ambient
 • Geografia
 • Geologia/ ecologia
 • Col·leccions generals
 • Balanços científics
 • Períodics
 • Arqueosismicitat
 • Sismicitat/reglamentació/prevenció dels riscos