Informes d'excavacions

Els informes d'excavacions

2008 Excavació de la part oriental del fòrum.

 • Objectius :
  verificació de les hipòtesis de restitució de l'edifici, estudi del seu abandó i d'una eventual ocupació tardana de la zona.
 • Resultats :
  La campanya aporta noves informacions sobre els nivells d'ocupació posteriors a l'abandó de la ciuta antiga.

2009 Excavació de la cantonada sud est del fòrum.

 • Objectius :
  verificació de les hipòtesis de restitució de l'edifici, estudi del seu abandó i d'una eventual ocupació tardana de la zona.
 • Resultats :
  L'excavació ha precisat els moviments de terres operats a través els nivells de l'edat del ferro per a la implantació del monument i ha lliurat  fragments d'inscripcions sobre marbre. Nous vestigis de la reocupació de l'Alta Edat Mitjana han aparegut.

2011 Continuació de l'excavació de la terrassa sud encapçalada el 2000-2002 per Rémi Marichal.

 • Objectius :
  afinar el nostre coneixement de la cultura material per fases fins aleshores poc documentades i oferir  bases renovellades en la perspectiva de tornar examinar la documentatció antiga que concerneix les sitges de Ruscino.
 • Resultats :
  la campanya lliura dues noves tombes a incineració del BF IIIb ; vestigis de la primera edat del Ferro entre els quals una llar artesanal i un gruixut terraplè datat pels volts de -500 ; vuit sitges de formes molt diverses ; una gran fossa de l'Alta Edat mitjana.

2014 Excavació del cardo maximus

 • Objectifu :
  Fi de l’exploració de la façana oriental del fòrum (continuació de les campanyes d'excavacions 2008 i 2009), per tal d'aixecar previàment un plànol complet al projecte de conservació i de valoració d'aquests vestigis.
 •  Resultats :
  desembaràs dels nivells de la via antiga al llarg de la façana oriental del fòrum (cardo maximus  i desembús de la canelera recaptadora). L'excavació va lliurar també estructures de l'Alta edat mitjana:  sitges, fosses iforats de pals completen les estructures descobertes el 2008-2009 i revelen una ocupació densa i contínua.