Contactes

Casa Pairal

Conservació - Administració

Palau Pams 18, Carrer Emile Zola
BP 931 - 66931 Perpinyà cedex
Contacte conservació: 04 68 66 19 77
 

Per la biblioteca, amb cita prèvia: 04 68 66 19 77

Palau Pams 18, Carrer Emile Zola
BP 931
66 931 Perpinyà cedex