Visites i animacions

Visites lliures

Per descobrir el museu i el Castellet.

Visites comentades

Pels visitants individuals

Es proposen regularment visites comentades en un dels museus de Perpinyà.

Pels grups

Preus servei dels museus

 

Els esdeveniments

El Museu d'Història de la Catalunya Nord sol ser un col·laborador actiu en l'organització de les manifestacions i festes tradicionals catalanes.