Medalles triades

   

Les medalles poden ser d'or, de plata o de bronze. Poden ser encunyades per una persona privada o per la potència pública per a commemorar una acció, un esdeveniment o per honorar un personatge o una institució. Per tant no es poden fer servir com a mitjà de pagament.

Per a ampliar les fotos de les medalles, feu clic a sobre

El fons Puig disposa de medalles:

  • 1 Històriques

Jurament a la Constitució
Període Constitucional

Abandó dels Privilegis
Període Constitucional
  • 2 Relacionades amb Catalunya (conquestes de Lluís XIII…)

Carles III, pretendent
La ciutat de Barcelona als peus seus - 1705
  • 3 Dedicades a personatges famosos del Rosselló com ara el Mariscal Joffre o Francesc Aragó

Joffre, Mariscal de França
Per Henry Nocq
  • 4 De diferents gravadors dels segles XIX i XX,

L. Van Beethoven
Henry Dropsy fill
1885

Pàtria 1914-1916
A. Dujardin


Mare i fill
Henry Dropsy fill
1885
  • 5 De decoracions militars

Legió d'Honor
IIIa República
Cavaller

Una petita anècdota:

El 1778, els estudiants de la universitat de Perpinyà, solien rebre medalles per a felicitar-los de la seva feina. Però, havien de comprar-les amb els seus propis diners: així les famílies riques s'oferien medalles d'or, les famílies benestants de plata, i les altres de bronze o res...